Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm

Thứ năm, 6/9/2018 | 19:58 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi, lưu lượng nước về trung bình thấp. Nhận thấy được tình hình khó khăn đó, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty đã cụ thể hóa thành mục tiêu, giảm suất sự cố các tổ máy, giảm tổn thất điện tự dùng, tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng, đảm bảo vận hành các nhà máy an toàn, ổn định.

Với sự nỗ lực vượt bậc, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong công tác vận hành đạt sản lượng điện sản xuất thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 của hai Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak là 323,137 triệu kWh, vượt 21,94% so với kế hoạch cùng kỳ được Tổng công ty Phát điện 2 giao (265 triệu kWh) và đạt 58,14% kế hoạch năm (554 triệu kWh), đồng thời cung cấp đủ nước tưới tiêu cho vùng hạ du vào những tháng mùa khô góp phần đảm bảo phát triển nông nghiệp cho người dân trong vùng. Công ty đã hoàn thành sửa chữa lớn kênh dẫn; Duy tu, bảo dưỡng thiết bị tại Đập tràn An Khê, CNN và các tổ máy. Tại Nhà máy Thủy điện Ka Nak, đã hoàn thành sửa chữa lớn khối TM1 Ka Nak, thiết bị phụ và Trạm 110kV Kbang. Thực hiện duy tu bảo dưỡng TM2 nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh việc thực hiện tối ưu hóa chi phí bằng cách tiết giảm các chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh, trong công tác đấu thầu và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp theo yêu cầu mới. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động như tổ chức các đợt tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018 của Công ty là phải thực hiện tốt các phương án để ứng phó với diễn biến của thời tiết, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, chủ động xây dựng kế hoạch phát điện và chiến lược chào giá phù hợp với tình hình thủy văn, năng lực sản xuất và tình hình thị trường điện trong từng thời điểm, đảm bảo tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước. Từng bước đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. 

Ngoài ra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo CBCNV tham gia, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi để người lao động nỗ lực cống hiến trí tuệ và sức lực của mình, góp phần đưa Công ty phát triển bền vững.
Nguyễn Linh Vân - Phòng KHVT

 

Nguyễn Linh Vân