Thông tin vận hành NM An Khê, tuần 21 năm 2016

Thứ hai, 16/5/2016 | 07:13 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 9/5/2016 ÷ 15/5/2016

Kế hoạch 16/5/2016 ÷ 22/5/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,852 triệu kwh

0,937 triệu m3

1,28 triệu kWh

1,408 triệu m3

Bình quân: 2,33 m3/s

Ka Nak

0,465 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

1,317 triệu kwh

­0,937 triệu m3

1,28 triệu kWh

1,408 triệu m3


Tải file tại đây

Tổ Thị trường điện