Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động bao gồm các hoạt động kinh doanh như sau

Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak; Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí;

Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công nghệ); Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình;

Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được EVN giao;

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy Thủy điện;

Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;

Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện;

Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; cho thuê văn phòng;

Tổ chức dịch vụ du lịch; nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông lâm thủy sản.