Thông báo gia hạn tục phát hành HSMT gói thầu 117-1/MS-CBSX

Thứ hai, 25/3/2013 | 12:03 GMT+7

*Nay Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin gia hạn:
- Thời gian tiếp tục phát hành HSMT đến trước 14h00’ ngày 15/8/2012 (trong giờ hành chính).
- Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 15/8/2012.
* Các nội dung điều chỉnh so với hồ sơ mời thầu :
            Để tạo điều kiện cho các nhà thầu tham gia đấu thầu, Chủ đầu tư điều chỉnh lại 1 số thông tin trong hồ sơ mời thầu như sau :
1.      Điều chỉnh giá trị của bảo đảm dự thầu từ 2% tổng giá chào xuống còn tối thiểu 1,5% tổng giá trị chào.
2.      Về đơn dự thầu của Nhà thầu: Chủ đầu tư chấp thuận cả 1 trong 2 trường hợp sau :
-         Đơn dự thầu có hiệu lực 90 ngày kể từ 14 giờ 00 ngày 6/8/2012.
-         Đơn dự thầu có hiệu lực 90 ngày kể từ 14 giờ 00 ngày 15/8/2012.
3.      Về Bảo đảm dự thầu: Chủ đầu tư chấp thuận cả 1 trong 2 trường hợp sau:
-         Bảo đảm dự thầu có hiệu lực 120 ngày kể từ 14 giờ 00 ngày 6/8/2012.
-         Bảo đảm dự thầu có hiệu lực 120 ngày kể từ 14 giờ 00 ngày 15/8/2012.
4.      Các nội dung khác không thay đổi.
* Ghi chú :Đề nghị nhà thầu lưu ý các nội dung trên để điều chỉnh giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu và hồ sơ dự thầu đúng quy định. Văn bản này là một phần không thể tách rời của HSMT 117-1/MS-CBSX.