Thông tin phát điện NM An Khê, tuần 18 năm 2016

Thứ ba, 26/4/2016 | 15:49 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 18/4/2016 ÷ 24/4/2016

Kế hoạch 25/4/2016 ÷ 01/5/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,734 triệu kwh

1,907 triệu m3

1,6 triệu kWh

1,76 triệu m3

Bình quân: 2,91 m3/s

Ka Nak

0,158 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

1,892 triệu kwh

­1,907 triệu m3

1,6 triệu kWh

1,76 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện