Thông tin vận hành NM An Khê, tuần 19 năm 2016

Thứ hai, 2/5/2016 | 07:13 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 25/4/2016 ÷ 01/5/2016

Kế hoạch 2/5/2016 ÷ 8/5/2016

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,502 triệu kwh

1,652 triệu m3

2,11 triệu kWh

2,321 triệu m3

Bình quân: 3,84 m3/s

Ka Nak

0,160 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

1,662 triệu kwh

­1,652 triệu m3

2,11 triệu kWh

2,321 triệu m3


Tải file tại đây

Tổ Thị trường điện