Sản lượng điện sản xuất điện đến tháng 3 năm 2017

Thứ tư, 5/4/2017 | 10:13 GMT+7

1. SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT ĐẾN LŨY KẾ CỦA CÁC THÁNG CỦA NĂM 2017

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

85.638

39.267

26.54

 

 

 

 

 

 

151.450

2

Ka Nak

Triệu kWh

8.75

5.602

5.21

 

 

 

 

 

 

19.56

3

Tổng

Triệu kWh

94.393

44.870

31.752

 

 

 

 

 

 

171.015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TẠI ĐẦU CỰC MÁY PHÁT LŨY KẾ CÁC THÁNG CỦA NĂM 2017

Stt

Nhà máy

Đơn vị

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

Tháng 05

Tháng 06

Tháng 07

Tháng 08

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

1

An Khê

Triệu kWh

86.265

39.557

26.74

 

 

 

 

 

 

152.560

2

Ka Nak

Triệu kWh

8.82

5.643

5.25

 

 

 

 

 

 

19.71

3

Tổng

Triệu kWh

95.084

45.199

31.987

 

 

 

 

 

 

172.271

Nguồn: Tổ Thị trường - Viễn thông

Tải file pdf tại đây
Tổ Thị trường và Viễn thông