CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KA NAK: THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ, PHÁT HUY QUYỀN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ sáu, 19/4/2019 | 10:25 GMT+7
Năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự nỗ lực đồng lòng của tập thể lãnh đạo, NLĐ trong Công ty, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó: Tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty năm 2018 là 581,96 triệu kWh, đạt 105,05% kế hoạch; Tổng doanh thu là 691,25 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch được giao là 9%. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của NLĐ được nâng cao, các điều kiện dành cho NLĐ như về thu nhập, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, môi trường làm việc... đều được thực hiện ở mức tốt nhất.

Ngày 17/4/2019, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019. 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Duy Lăng – Chủ tịch Công đoàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2, ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty – Đại diện người sử dụng lao động, ông Nguyễn Văn Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty và 70 đại biểu đại diện cho toàn thể NLĐ trong Công ty.

Ảnh: Chủ trì Hội nghị Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Văn Cương – Chủ tịch Công đoàn Công ty

Năm 2018, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự nỗ lực đồng lòng của tập thể lãnh đạo, NLĐ trong Công ty, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó: Tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty năm 2018 là 581,96 triệu kWh, đạt 105,05% kế hoạch; Tổng doanh thu là 691,25 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch được giao là 9%. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của NLĐ được nâng cao, các điều kiện dành cho NLĐ như về thu nhập, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, môi trường làm việc... đều được thực hiện ở mức tốt nhất.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và đoàn kết, Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và một số phương hướng, đề xuất liên quan đến quyền lợi của NLĐ. Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của NLĐ một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Duy Lăng – Chủ tịch Công đoàn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2018, trong đó có lĩnh vực chăm lo tốt đời sống NLĐ. Trong năm 2019, thực hiện chủ đề là Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện, ông đã chỉ ra những khó khăn, thách thức và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban Giám đốc và tập thể NLĐ Công ty phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Duy Lăng cũng đề nghị Công ty tiếp tục kiện toàn việc xây dựng hệ thống các quy định nội bộ, hoàn thiện chính sách phúc lợi NLĐ, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, tạo động lực, khuyến khích NLĐ sáng tạo và hăng say làm việc, phát huy hết tài năng trong công việc, góp phần xây dựng phát triển Công ty.

Ảnh: Ông Nguyễn Duy Lăng – Chủ tịch Công đoàn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất với nội dung các báo cáo của Hội nghị, nhất trí bầu Ban thanh tra nhân dân và bầu Tổ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty nhiệm kỳ 2019-2020.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng, nhất trí cao của tập thể NLĐ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019, tiếp tục xây dựng Công ty ngày một phát triển ổn định, vững mạnh./.

Dương Thị Thu Hoài – Chuyên viên Văn phòng Công ty