Thủy điện An Khê – Ka Nak: Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Thứ ba, 2/4/2024 | 08:00 GMT+7
Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đã và đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Những thành tựu trong lĩnh vực chuyển đổi số của những năm gần đây đã mang đến nhiều cơ hội đổi mới, phát triển nhưng kèm theo đó là các thách thức ngày càng lớn hơn trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Do đó, một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công cuộc chuyển đổi số của AKKN chính là bảo đảm an toàn thông tin.

CBCNV AKKN luôn ý thức bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Đối với doanh nghiệp, thông tin trở thành một tài sản quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Ngoài các lợi ích thiết thực mang lại, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin, như: tấn công mạng, rò rỉ thông tin cán bộ công nhân viên, thông tin sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển…

Trước tình hình này, AKKN đã đề ra mục tiêu quan trọng là cần phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin. Bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính chính xác của thông tin. Các mối đe dọa gây mất an toàn thông tin trong đơn vị có thể là sự hạn chế về nhận thức, kỹ năng của người sử dụng; do các đối tượng phá hoại; virus tấn công; lỗ hổng trong hệ thống thông tin…

Ngoài việc thực hiện theo luật, thông tư hướng dẫn về an toàn thông tin của cơ quan quản lý nhà nước, quy định bảo đảm an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO2, một trong những giải pháp đang được áp dụng hiệu quả tại AKKN, đó là hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về thông tin và quản lý an toàn thông tin. Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị nhằm cung cấp các yêu cầu cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Việc áp Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001 đã giúp AKKN giảm thiểu nguy cơ, rủi ro an ninh thông tin trong chuyển đổi số của Công ty trong hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ của mình.

Ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc AKKN cho biết: Là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện An Khê và Ka Nak, trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001, AKKN đã xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tài liệu quản lý an toàn thông tin gồm các quy trình, quy định cụ thể, triển khai đào tạo và hướng dẫn người lao động hiểu và áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản thông tin của cá nhân, các phòng/phân xưởng của Công ty ngày càng tốt hơn. Hệ thống cũng giúp Lãnh đạo Công ty hoạch định các biện pháp bảo vệ tài sản thông tin quan trọng trong môi trường các mối đe dọa, nguy cơ tiềm ẩn ngày càng cao trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin của AKKN

AKKN đang tiếp duy trì hệ thống quản lý an toàn thông tin và triển khai chuyển đổi hệ thống ISO/IEC 27001:2013 sang hệ thống ISO/IEC 27001:2022 nhằm tăng cường bảo mật thông tin, nâng cao khả năng khai thác thông tin trong công tác chuyển đổi số, nâng cao hình ảnh năng lực của AKKN với đối tác, đảm bảo tôn chỉ hoạt động “An toàn, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ” trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

AKKN luôn xác định, công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng công nghệ 4.0, phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước, Chính phủ và của ngành điện. Đây là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của AKKN hiện với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thu Hoài