Thủy điện An Khê - Ka Nak: Đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Thứ tư, 5/4/2023 | 16:34 GMT+7
Năm 2022 là một năm để lại dấu ấn đặc biệt với Công ty Thủy điện An Khê -Ka Nak, trong đó sản lượng điện đạt mốc cao nhất kể từ khi vận hành tới nay, hoàn thành xuất sắc kế hoạch EVNGENCO2 giao. Trên đà thắng lợi đó, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD trong Quý I/2023 và tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã và đang thể hiện quyết tâm cao độ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2023, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ chính trị được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 cho thấy, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ EVNGENCO2 giao trên lĩnh vực này và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt trong giai đoạn mới 2023-2025, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động SXKD, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – An toàn tích cực trong công tác chuyển đối số

Đặc biệt, trên cơ sở chủ đề năm 2023 của EVN, EVNGENCO2 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Thủy điện An Khê đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực. Tối ưu hóa trong công tác tài chính, chiết giảm về đấu thầu, thực hiện việc mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết, đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho công tác sản xuất, đồng thời bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận định năm 2023 sẽ tới với nhiều khó khăn thách thức, Giám đốc Công ty ông Đặng Văn Tuần cho biết: “CBCNV, người lao động Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã và đang quyết tâm cao độ, đẩy mạnh thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, chú trọng đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy đáp ứng yêu cầu Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; đặc biệt quan tâm tới mực nước hồ, điều tiền nguồn nước hợp lý phấn đấu đạt hoặc vượt sản lượng điện EVNGENCO2 giao là 701,27 triệu kWh”.

Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động

Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, tích cực phát triển phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp khoa học, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra theo dõi tốt các hệ thống thiết bị, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, năng suất cao.

Vận hành hiệu quả công tác thị trường điện, trong đó Công ty thường xuyên theo dõi quản lý, vận hành hiệu quả hai Nhà máy, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất và đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Đồng thời, Công ty thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình thủy văn, lượng nước về hồ, theo dõi biểu đồ trên hệ thống và bám sát diễn biến thị trường điện để tận dụng các cơ hội, có chiến lược chào giá phù hợp vào giờ cao điểm để có giá cao nhất, sản lượng cao nhất và đạt doanh thu cao nhất.

Trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành lập các phương án kỹ thuật và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết bị, nhân sự, triển khai hiệu quả, đáp ứng tiến độ được giao.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức chương trình “Ánh sáng học đường”, “Cắp sách đến trường cùng học sinh nghèo”, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”…

Năm 2023 theo dự báo của các chuyên gia là một năm đầy biến động và khó khăn, tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu, diễn biến thời tiết giao thời giữa hiện tượng La Nina và hiện tượng El Nino sẽ mưa ít, nắng nóng kéo dài. Đó cũng là thách thức không nhỏ đối với Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, với nhiều sáng kiến, biện pháp, giải pháp đưa ra trên các mặt công tác, tin rằng Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tin: Linh Vân_Thu Hà - Ảnh: Thu Hoài