Thủy điện An Khê – Ka Nak tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ hai, 5/6/2023 | 14:01 GMT+7
Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số luôn là nhiệm vụ chính trị được Thủy điện An Khê – Ka Nak quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực hoạt động đã làm cho hệ thống quản lý, hệ thống thiết bị của Công ty ngày càng hoàn thiện, giúp khai thác tối ưu các nguồn lực, nâng cao hiệu quả SXKD, tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do EVNGENCO2 giao.

Thủy điện An Khê – Ka Nak tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành, sửa chữa, sản xuất kinh doanh

Hiện nay, công tác chuyển đổi số đã được Công ty triển khai áp dụng triệt để vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động SXKD của đơn vị, nhờ vậy, Công ty luôn bảo đảm dây chuyền sản xuất điện hoạt động ổn định, an toàn, tin cậy, cải thiện điều kiện làm việc, giảm chi phí SXKD và tăng năng suất lao động. Trong năm 2022 vừa qua, Công ty đã sản xuất được 938,92 triệu kWh điện, cao hơn 62,72% sản lượng được giao, đây cũng là sản lượng cao nhất từ trước đến nay của Công ty.

Công ty đã số hóa đồng bộ hệ thống thiết bị các nhà máy trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS (tổng hợp, hệ thống hóa thông tin của thiết bị như cấu tạo, thông số kỹ thuật, chức năng, nguyên lý làm việc, tình trạng vận hành theo thời gian…) giúp phân tích, đề ra và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, sản xuất hợp lý. Đồng thời áp dụng phần mềm Giám sát thông số phục vụ công tác quản lý vận hành nhà máy trên thiết bị di động (Laptop, Smart Phone) để giúp các thành viên liên quan trong Công ty chủ động nắm bắt nhanh các thông tin cần thiết phục vụ điều hành sản xuất, công tác phòng chống lụt bão...

Các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa được Công ty thực hiện bằng phương pháp quản trị tiên tiến RCM (Reliability Centered Maintenace - sửa chữa tập trung vào độ tin cậy). Việc phân tích đánh giá RCM dựa trên các phân tích chế độ sự cố và hiệu quả kinh tế bao gồm: Xác suất sự cố và tính toán độ tin cậy của hệ thống, xác định các nhiệm vụ bảo trì thích hợp để giải quyết từng chế độ hư hỏng và hậu quả của nó, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành các tổ máy Đặc biệt, phương pháp này đã giúp Công ty khắc phục được nhiều khiếm khuyết trên hệ thống thiết bị, hoàn thành sửa chữa lớn vượt tiến độ 2 tổ máy H1, H2 năm 2022, đảm bảo độ tin cậy và vận hành sản xuất điện an toàn, năng suất.

CBCNV Công ty đồng lòng, quyết tâm cao độ trong công cuộc chuyển đổi số

Thông qua việc ứng dụng khoa học kỹ thuật Công ty cũng đã đào tạo được lực lượng CBCNV, người lao động có khả năng làm chủ thiết bị công nghệ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật khi được giao.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, khai thác triệt để hiệu quả tối ưu của môi trường số, góp phần thực hiện tốt cuộc cách mạng 4.0, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Dương Thị Thu Hoài