Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Thứ sáu, 13/10/2023 | 07:14 GMT+7
Hòa chung với sự chuyển mình mạnh mẽ của EVNGENCO2 và ngành điện nói chung trong công tác chuyển đổi số, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đã triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, trong đó chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

CBCNV AKKN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác học tập, nghiên cứu, quản lý vận hành

Tổng kết năm 2022, AKKN đã triển khai 1484 lượt học đạt đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu được EVNGENCO2 giao. Trong đó, Công ty đã tổ chức 201 lượt đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ như đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số trong từng lĩnh vực chuyển đổi số của EVN cho cán bộ quản lý các cấp, quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4, đào tạo Mô hình thông tin công trình BIM, chương trình phát triển chuyên gia lĩnh vực C&I Thủy điện, đào tạo hệ thống PCS7, Step 7 manager, Win CC, các khóa đào tạo dữ liệu lớn, Internet vạn vật và Chuỗi khối, đào tạo thị trường điện cạnh tranh, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động …; 171 lượt đào tạo Chức danh trưởng ca Nhà máy An Khê, Nhà máy Ka Nak, chức danh trực chính, huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn lao động, đào tạo chức danh trực phụ Đập tràn –CNN, bồi dưỡng sát hạch nghề, thi giữ bậc, nâng bậc...; Tăng cường các khóa đào tạo trên phần mềm E-learning như chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, An toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dữ liệu lớn và ứng dụng trong ngành điện, Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong Nhà máy điện,  Đào  tạo  tuyên  truyền  nhận  thức  và  các  kỹ  năng  đảm  bảo  ATTT  cho CBCNV… 

 

Lãnh đạo các đơn vị của AKKN tiên phong, đi đầu trong việc tự học, tự nghiên cứu, áp dụng công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất lao động

AKKN đã xây dựng hoàn thành các bài giảng điện tử để EVNGENCO2 thẩm định, phê duyệt và triển khai sử dụng, số hóa tài liệu đào tạo, cập nhật lên hệ thống hệ thống E-learning phục vụ yêu cầu học tập, ôn luyện cho các đối tượng người lao động. Cũng trong năm này, Công ty đã tổ chức 02 cuộc thi sát hạch, 01 cuộc thi an toàn điện định kỳ, 01 cuộc thi nâng bậc, 01 cuộc thi giữ bậc, 02 cuộc thi theo chuyên đề trên Elearning.

Năm 2023, tính đến hết ngày 10/10, AKKN đã thực hiện 471 lượt đào tạo, với nhiều chuyên đề thiết thực như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 3, 4 (theo chương trình khung của EVN);  Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho người đứng đầu đơn vị cấp 3; Tập huấn nâng cao Giám sát tài chính của Tổng công ty Phát điện 2 năm 2023; Lập trình Python trong khoa học dữ liệu;Đào tạo nhận thức về an toàn thông tin cho tất cả CBCNV; Xác suất thống kê ứng dụng trong khoa học dữ liệu; Đào tạo chuyển đổi số trong sản xuất; Khóa đào tạo Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Thị giác máy tính; Đào tạo quản lý An toàn đập, hồ chứa thủy điện...

Cũng trong năm 2023, AKKN đã tổ chức 03 cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ quan trọng, đó là thi đào tạo, sát hạch an toàn điện cho 87 CBCNV, thi chức danh trực chính cho 2 CBCNV, thi An toàn vệ sinh viên giỏi cho 03 phân xưởng. Kết quả, 100% CBCNV tham gia dự thi đều đạt yêu cầu, thể hiện tốt kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

Chuyển đổi số mang lại nhiều kết quả thiết thực trong lĩnh vực đào tạo, giúp CBCNV Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với những kết quả tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, CBCNV AKKN đã được trang bị thêm nhiều kỹ năng để xử lý nhanh các tình huống xảy ra trong công tác chuyên môn, nắm bắt và làm chủ công nghệ, đặc biệt là phát hiện và phân tích nguyên nhân gây sự cố trong quá trình vận hành, sản xuất…

Nữ CBCNV AKKN ứng dụng học tập các chuyên đề trên phần mềm Elearning

Trong giai đoạn tới, AKKN tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, bố trí đội ngũ CBCNV nghiên cứu, học tập và tiếp cận đề án chuyển đổi số, trong đó chú trọng các nội dung đào tạo liên quan đến chuyển đổi năng lượng, công tác thị trường điện trong bối cảnh hệ thống điện phát triển nhanh với các nguồn năng lượng tái tạo. Sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu khi AKKN/EVNGENCO2 trở thành doanh nghiệp số, hoạt động trong môi trường kinh doanh số./.

Dương Thị Thu Hoài