Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak: Nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số

Thứ ba, 1/8/2023 | 15:33 GMT+7
Trước bối cảnh mới, với tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển kinh tế đứng trước những cơ hội lớn và đi cùng với đó là những thách thức không nhỏ.

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNGENCO2, những năm qua, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng nhiều giải pháp trong việc tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính, nhất là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh toàn diện công cuộc chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, thực hiện đề án chuyển đổi số của Công ty, EVNGENCO2 và EVN, Công ty đã triển khai và sử dụng phần mềm Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với 17 phân hệ về quản lý tài chính, thuế, kế toán, tiền lương, vật tư, TSCĐ,  hợp đồng...Đồng thời, ERP được tích hợp, liên kết với nhiều phần mềm dùng chung của EVN như: IMIS, PMIS, HRMS...ERP sử dụng một hệ thống thông tin khổng lồ. Các cơ sở dữ liệu đang được tập trung ở cấp Tổng công ty và sẽ được hợp nhất các cơ sở dữ liệu trong Tập đoàn, một trong những phần mềm quản lý hiện đại nhất thế giới hiện nay. Phần mềm giúp tối ưu hóa hiệu quả làm việc, là công cụ hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng, bắt đầu bằng việc chuẩn hóa số liệu, thống nhất quy trình làm việc và số hóa thông tin. ERP tạo ra cách thức lưu trữ, phân tích dữ liệu thông minh và hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ. Nhờ vậy mà nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định quan trọng, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty đã và đang ứng dụng một số công cụ hỗ trợ khác như Báo cáo quản trị (BI), Quản lý kho VTTB bằng công nghệ mã QR Code dùng chung trong EVNGENCO2 qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc trong công tác tài chính kế toán của Công ty.

 Việc ứng dụng chuyển đổi số giúp Công ty thực hiện tốt chức năng tổ chức công tác kế toán thông qua việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính, thực hiện chế độ báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn, giúp Lãnh đạo Công ty có cơ sở tin cậy để xây dựng chiến lược, kế hoạch chi phí SXKD, nâng cao năng lực quản lý, ra quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Công ty đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát trong hoạt động kế toán tài chính

Công ty đặc biệt chú trọng an toàn, bảo mật thông tin, tránh các nguy cơ, rủi ro bị mất cắp các dữ liệu, thông tin, do đó, đơn vị tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng, đảm bảo tính bảo mật cao trong lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, thích ứng được với công nghệ mới trong quá trình chuyển đổi số, Công ty đã và đang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực tài chính kế toán. Cùng với những kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, CBCNV còn được đào tạo thêm các kỹ năng và kiến thức về luật pháp, công nghệ thông tin, truyền thông và quản lý. Đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng đem đến thành công cho quá trình chuyển đổi số tại Công ty.

 Công ty đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát trong hoạt động kế toán tài chính, đảm bảo tính tuân thủ, sự trung thực và chính xác của số liệu kế toán. Chuyển đổi số giúp cho hoạt động này trở nên nhanh chóng, dễ dàng, hạn chế sai sót trong công tác chuyên môn.

 Có thể thấy, hiện nay năng lực quản lý, hoạt động tài chính kế toán của Công ty đã được nâng cao rõ rệt, tối ưu hóa chi phí trong mọi lĩnh vực như công tác quản lý chi phí O&M, hàng tồn kho, TSCĐ, công nợ, không có các khoản nợ phải thu quá hạn cần xử lý, thanh lý 100% đối với các VTTB, TSCĐ hư hỏng, kém, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng; sử dụng triệt để các VTTB còn tồn trong kho nhằm giảm thiểu tối đa hàng tồn kho; chủ động lập kế hoạch mua sắm VTTB, TSCĐ … góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh thực thi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của EVNGENCO2, cũng là chủ đề của năm 2023 trong toàn ngành điện.

CBCNV Công ty tích cực nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số vào năm 2025

Hướng đến mục tiêu doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số trong đó có lĩnh vực tài chính kế toán nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động. Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Công ty tiếp tục sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản trị; có chế độ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất, ý tưởng cải cách hành chính, giải pháp công tác mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nghị lực vượt khó, tập thể người lao động của Công ty sẽ quyết tâm vượt qua những thử thách mới, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Tin: Tô Đức Tuyn - Ảnh: Thu Hoài