Chuyển đổi số trong công tác sửa chữa hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak

Thứ hai, 4/7/2022 | 08:52 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phấn đấu năm 2022 hoàn thành cơ bản chuyển đổi số và đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo đó, EVN và các đơn vị trong ngành điện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động.

      Ở Thủy điện An Khê – Ka Nak, chuyển đổi số là hành trình từ “thay đổi nhận thức” đến “hình thành ý tưởng” và “chuyển hóa vào thực tế” để “mang lại giá trị thực” và trở thành “hơi thở cuộc sống” của mỗi CBCNV.

     Hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số của EVN, EVNGENCO2, Thuỷ điện An Khê – Ka Nak đã áp dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trên nền tảng số hóa tạo nên những kết quả tích cực ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó phải kể đến những kết quả quan trọng của chuyển đổi số trong công tác sửa chữa bảo dưỡng hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak.

     Trước đây, các hồ sơ, sổ sách công trình hệ thống thiết bị tại các nhà máy được quản lý trên giấy hoặc phần mềm ứng dụng phân tán. Thực hiện chuyển đổi số, hiện nay Công ty đã xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trên ứng dụng phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện (PMIS) dùng chung của EVN. Các hệ thống thiết bị của nhà máy như Tuabin thủy lực, Máy phát thủy lực, Hợp bộ máy cắt đầu cực máy phát, Thiết bị cấp điện áp máy phát (13,8kV), Máy biến áp lực… đều được cập nhật chính xác thông tin, “hồ sơ lý lịch”, lịch sử vận hành, lịch sử sự cố… trong phần mềm PMIS.

Các hệ thống thiết bị của nhà máy được quản lý trên hệ thống phần mềm PMIS

     Đây là bước đầu tiên rất quan trọng trong chuyển đổi số công tác quản lý vận hành nhà máy điện, đưa nhà máy từ không gian thực vào không gian số, từ đó làm cơ sở để xây dựng phương án “Sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy (RCM)” thay cho các phương pháp truyền thống trước đây.

     Từ năm 2022 trở đi, toàn bộ các danh mục sửa chữa lớn ngoài tổ máy sẽ được Công ty áp dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM; số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị trên phần mềm PMIS thay cho quy trình truyền thống; số hóa quy trình giám sát, nghiệm thu sửa chữa lớn tự thực hiện trên phần mềm PMIS thay cho quy trình nghiệm thu truyền thống.

     Tới đây, các tổ máy H1 của các Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak bắt đầu thực hiện công tác sửa chữa lớn theo độ tin cậy của thiết bị (RCM). Để thực hiện tốt được điều đó, ngay từ những năm 2020 Công ty đã đề ra lộ trình xây dựng bảng phân tích đối với từng hệ thống thiết bị thuộc 02 nhà máy An Khê và Ka Nak. Đến nay, Công ty cơ bản đã cập nhật đầy đủ thông số chính của các thiết bị thuộc các tổ máy của Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak. Trong đó, Công ty cũng đã thực hiện cập nhật hoàn thành 100% bảng OC và bảng phân tích đánh giá RCM của tổ máy H1, H2 NMTĐ An Khê và tổ máy H1, H2 NMTĐ Ka Nak và thực hiện phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa lớn năm 2022 theo phương pháp “Sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy (RCM)”.

     Việc áp dụng phương pháp “Sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy (RCM)” trong công tác chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả cao cho việc lập phương án sửa chữa các hệ thống thiết bị tại các nhà máy. Toàn bộ các thiết bị của hai nhà máy đều được cập nhật đầy đủ danh sách mục hệ thống cần phân tích RCM, từ đó hàng năm sẽ theo dõi và thực hiện phân loại, lựa chọn để áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng phù hợp nhằm giảm suất sự cố thấp nhất và tăng hệ số khả dụng.

Kiểm tra, sửa chữa van đĩa H1 Ka Nak

     Công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Công ty nói chung và công tác sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy của thiết bị nói riêng (RCM) bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực góp phần tối ưu hóa thời gian, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy, nâng cao độ tin cậy trong công tác vận hành, sản xuất điện an toàn, hiệu quả. Để đạt được những thành quả to lớn trong thời gian tiếp theo, Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin kết hợp với đào tạo đội ngũ CBCNV, đề cao kỷ luật lao động với mục tiêu an toàn, hiệu quả đúng với chủ đề năm 2022 của toàn EVN là “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Thanh Tiến – Thu Hoài