Thủy điện An Khê – Ka Nak: Quản lý kho vật tư thiết bị bằng công nghệ mã QR Code nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

Thứ hai, 18/7/2022 | 16:37 GMT+7
Quản lý kho vật tư thiết bị bằng công nghệ mã QR Code khắc phục được tồn tại mà phần mềm ERP chưa làm được đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực nhưng vẫn mang lại hiệu quả lớn.

     Nhận định việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh là giải pháp quan trọng và xu hướng tất yếu của thời đại kinh tế toàn cầu.

     Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2, các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số đã được Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak triển khai thực hiện đồng bộ cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty.

CBCNV Phòng Kế hoạch – Vật tư đang thực hiện in mã QR Code

     Công tác quản lý kho vật tư thiết bị trong các năm qua, Công ty đã sử dụng phần mềm ERP phân hệ INV, phần mềm này chỉ dừng lại ở công tác thống kê nhập - xuất - tồn trên sổ sách giấy tờ. Mặt khác, do giới hạn về ký tự trong trường tên trên ERP mà rất nhiều vật tư (đặc biệt vật tư về điện) chưa mô tả được hết thông số kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong công tác tìm kiếm chính xác vật tư thiết bị sử dụng; Bộ phận kho quản lý thủ công, tự tổng hợp các số liệu trên bảng excel, không linh hoạt trong quản lý vật tư, mất nhiều thời gian.

     Từ đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về vật tư thiết bị, ứng dụng phần mềm chuyển đổi mã QR code để quản lý tất cả các loại vật tư thiết bị trong kho. Mã QR code này bao hàm tất cả thông tin về vật tư thiết bị như: Danh mục toàn bộ vật tư thiết bị, tên, mã từng loại vật tư thiết bị, thông số kỹ thuật, số lượng, tình trạng thiết bị, vị trí chi tiết đặt để thiết bị (kệ, tầng, ngăn số), hình ảnh thiết bị, … 

     So với công tác quản lý kho vật tư thiết bị trong các năm qua dữ liệu được ghi lại bằng nhiều loại giấy tờ hoặc excel, thì hiện nay thông tin về vật tư thiết bị được mã hóa bằng chiếc tem QR code.

Việc dán tem mã QR code  giúp công tác tra cứu, tìm kiếm, nhận dạng

vật tư thiết bị nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

     Trong quá trình thực hiện quản lý kho vật tư thiết bị theo mã QR code, công tác kiểm kê kho, tìm kiếm vật tư tồn kho nhanh chóng chỉ với một thao tác đơn giản bằng các thiết bị điện tử thông minh, các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị đó sẽ được hiển thị; công tác tra cứu, tìm kiếm nhận dạng để xuất vật tư thiết bị cho công tác sửa chữa được nhanh chóng, kịp thời; công tác kiểm soát vật tư nhập - xuất - tồn chính xác tuyệt đối và khoa học, tránh được thất thoát, nhầm lẫn vật tư trong công tác quản lý.

     Việc ứng dụng quản lý kho vật tư thiết bị theo mã QR code cùng những phần mềm ứng dụng khác đã và đang mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất của Công ty và là tiền đề quan trọng để Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mà EVNGENCO2 giao./.

Nguyễn Thị Thiên Phương