Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 52 năm 2015

Thứ hai, 21/12/2015 | 07:35 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 14/12/2015 ÷ 20/12/2015

Kế hoạch 21/12/2015 ÷ 27/12/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

4,030 triệu kwh

4,433 triệu m3

0,49 triệu kWh

0,539 triệu m3

Bình quân: 0,89 m3/s

Ka Nak

0,265 triệu kwh

Tổng cộng

4,295 triệu kwh

­4,433 triệu m3

0,49 triệu kWh

0,539 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện