Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 49 năm 2015

Thứ hai, 23/11/2015 | 07:51 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 23/11/2015 ÷ 29/11/2015

Kế hoạch 30/11/2015 ÷ 06/12/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,0 triệu kwh

0,0 triệu m3

3,31 triệu kWh

3,641 triệu m3

Bình quân: 6,02 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,0 triệu kwh

­0,0 triệu m3

3,31 triệu kWh

3,641 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện