Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 48 năm 2015

Thứ hai, 23/11/2015 | 07:52 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 16/11/2015 ÷ 22/11/2015

Kế hoạch 23/11/2015 ÷ 29/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

0,836 triệu kwh

0,92 triệu m3

2,96 triệu kWh

3,256 triệu m3

Bình quân: 5,384 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

0,836 triệu kwh

­0,92 triệu m3

2,96 triệu kWh

3,256 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện