Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 47 năm 2015

Thứ hai, 16/11/2015 | 07:48 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 09/11/2015 ÷ 15/11/2015

Kế hoạch 16/11/2015 ÷ 22/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

6,103 triệu kwh

6,713 triệu m3

9,7 triệu kWh

10,67 triệu m3

Bình quân: 17,642 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

6,103 triệu kwh

­6,713 triệu m3

9,7 triệu kWh

10,67 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện