Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 45 năm 2015

Thứ hai, 2/11/2015 | 08:37 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 26/10/2015 ÷ 01/11/2015

Kế hoạch 02/11/2015 ÷ 08/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

2,793 triệu kwh

3,072 triệu m3

1,1 triệu kWh

1,21 triệu m3

Bình quân: 2,001 m3/s

Ka Nak

0,111 triệu kwh

Tổng cộng

2,904 triệu kwh

­3,072 triệu m3

1,1 triệu kWh

1,21 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện