Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tháng 10 năm 2015

Thứ hai, 2/11/2015 | 08:37 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 10/2015

Kế hoạch tháng 11/2015

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

57,114 triệu kWh

62,825 triệu m3

 103,747 triệu kWh

114,122 triệu m3

Ka Nak

 4,144 triệu kWh

7,439 triệu kWh 

Tổng cộng

61,258 triệu kWh

62,825 triệu m3

111,186 triệu kWh

114,122 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện