Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 43 năm 2015

Thứ hai, 19/10/2015 | 08:52 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 12/10/2015 ÷ 18/10/2015

Kế hoạch 19/10/2015 ÷ 25/10/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

16,241 triệu kwh

17,865 triệu m3

10,42 triệu kWh

11,462 triệu m3

Bình quân: 18,952 m3/s

Ka Nak

1,336 triệu kwh

Tổng cộng

17,577 triệu kwh

­17,865 triệu m3

10,42 triệu kWh

11,462 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện