Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 51 năm 2015

Thứ hai, 14/12/2015 | 07:35 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 07/12/2015 ÷ 13/12/2015

Kế hoạch 14/12/2015 ÷ 20/12/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

6,692 triệu kwh

7,361 triệu m3

0,77 triệu kWh

0,847 triệu m3

Bình quân: 1,4 m3/s

Ka Nak

0,949 triệu kwh

Tổng cộng

7,641 triệu kwh

­7,361 triệu m3

0,77 triệu kWh

0,847 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện