Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 50 năm 2015

Thứ hai, 30/11/2015 | 07:02 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 30/11/2015 ÷ 06/12/2015

Kế hoạch 07/12/2015 ÷ 13/12/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

1,232 triệu kwh

1,355 triệu m3

1,97 triệu kWh

2,167 triệu m3

Bình quân: 3,58 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

1,232 triệu kwh

­1,355 triệu m3

1,97 triệu kWh

2,167 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện