Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 46 năm 2015

Thứ hai, 9/11/2015 | 09:13 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 02/11/2015 ÷ 08/11/2015

Kế hoạch 09/11/2015 ÷ 15/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

13,722 triệu kwh

15,094 triệu m3

4,31 triệu kWh

4,741 triệu m3

Bình quân: 7,84 m3/s

Ka Nak

0,0 triệu kwh

Tổng cộng

13,722 triệu kwh

­15,094 triệu m3

4,31 triệu kWh

4,741 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện