Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 44 năm 2015

Thứ hai, 26/10/2015 | 08:45 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 19/10/2015 ÷ 25/10/2015

Kế hoạch 26/10/2015 ÷ 01/11/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

13,659 triệu kwh

15,025 triệu m3

3,41 triệu kWh

3,751 triệu m3

Bình quân: 6,202 m3/s

Ka Nak

1,044 triệu kwh

Tổng cộng

14,703 triệu kwh

­15,025 triệu m3

3,41 triệu kWh

3,751 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện