Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 42 năm 2015

Thứ hai, 12/10/2015 | 08:57 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 5/10/2015 ÷ 11/10/2015

Kế hoạch 12/10/2015 ÷ 18/10/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

11,416 triệu kwh

12,558 triệu m3

8,32 triệu kWh

9,152 triệu m3

Bình quân: 15,132 m3/s

Ka Nak

0,769 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

12,185 triệu kwh

­12,558 triệu m3

8,32 triệu kWh

9,152 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện