Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 41 năm 2015

Thứ hai, 5/10/2015 | 08:53 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 28/9/2015 ÷ 04/10/2015

Kế hoạch 5/10/2015 ÷ 11/10/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

21,872 triệu kwh

24,059 triệu m3

8,73 triệu kWh

9,603 triệu m3

Bình quân: 15,878 m3/s

Ka Nak

 1,546  triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

23,418 triệu kwh

­24,059 triệu m3

8,73 triệu kWh

9,603 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện