Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 40 năm 2015

Thứ hai, 28/9/2015 | 08:50 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 21/9/2015 ÷ 27/9/2015

Kế hoạch 28/9/2015 ÷ 04/10/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

11,889 triệu kwh

13,078 triệu m3

12,15 triệu kWh

13,365 triệu m3

Bình quân: 22,098 m3/s

Ka Nak

 0,933  triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

12,822 triệu kwh

­13,078 triệu m3

12,15 triệu kWh

13,365 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện