Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tháng 9 năm 2015

Thứ năm, 1/10/2015 | 08:37 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 9/2015

Kế hoạch tháng 10/2015

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

58,215 triệu kWh

64,037 triệu m3

 80,165 triệu kWh

88,182 triệu m3

Ka Nak

 4,010 triệu kWh

1,526 triệu kWh 

Tổng cộng

62,225 triệu kWh

64,037 triệu m3

81,691 triệu kWh

88,182 triệu m3Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện