Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 39 năm 2015

Thứ hai, 21/9/2015 | 08:47 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 14/9/2015 ÷ 20/9/2015

Kế hoạch 21/9/2015 ÷ 27/9/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

15,963 triệu kwh

17,559 triệu m3

17,78 triệu kWh

19,558 triệu m3

Bình quân: 32,338 m3/s

Ka Nak

 0,901  triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

16,864 triệu kwh

­17,559 triệu m3

17,78 triệu kWh

19,558 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện