Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 38 năm 2015

Thứ hai, 14/9/2015 | 08:43 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 31/8/2015 ÷ 6/9/2015

Kế hoạch 7/9/2015 ÷ 13/9/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

9,464 triệu kwh

10,410 triệu m3

12,39 triệu kWh

13,629 triệu m3

Bình quân: 22,535 m3/s

Ka Nak

 0,631  triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

10,095 triệu kwh

­10,410 triệu m3

12,39 triệu kWh

13,629 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện