Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 37 năm 2015

Thứ hai, 7/9/2015 | 10:41 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 31/8/2015 ÷ 6/9/2015

Kế hoạch 7/9/2015 ÷ 13/9/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

14,344 triệu kwh

15,778 triệu m3

4,75 triệu kWh

5,225 triệu m3

Bình quân: 8,639 m3/s

Ka Nak

1,093  triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

15,437 triệu kwh

­15,778 triệu m3

4,75 triệu kWh

5,225 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện