Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tháng 8 năm 2015

Thứ năm, 3/9/2015 | 08:37 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện tháng 7/2015

Kế hoạch tháng 8/2015

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

Điện SX

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

39,648 triệu kWh

43,613 triệu m3

 22,892 triệu kWh

25,181 triệu m3

Ka Nak

 3,267 triệu kWh

0,536 triệu kWh   

Tổng cộng

42,915 triệu kWh

43,613 triệu m3

23,428 triệu kWh

25,181 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện