Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 36 năm 2015

Thứ hai, 31/8/2015 | 10:32 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 24/8/2015 ÷ 30/8/2015

Kế hoạch 31/8/2015 ÷ 6/9/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

14,518 triệu kwh

15,970 triệu m3

7,53 triệu kWh

8,283 triệu m3

Bình quân: 13,695 m3/s

Ka Nak

1,337 triệu kwh

 

 

 

Tổng cộng

15,855 triệu kwh

­15,970 triệu m3

7,53 triệu kWh

8,283 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện