Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 35 năm 2015

Thứ hai, 24/8/2015 | 09:25 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 17/8/2015 ÷ 23/8/2015

Kế hoạch 24/8/2015 ÷ 30/8/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

9,664 triệu kwh

10,630 triệu m3

15,29 triệu kWh

16,819 triệu m3

Bình quân: 27,809 m3/s

Ka Nak

0,901 triệu kwh

Tổng cộng

10,565 triệu kwh

­10,630 triệu m3

15,29 triệu kWh

16,819 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện