Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 34 năm 2015

Thứ hai, 17/8/2015 | 13:54 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 10/8/2015 ÷ 16/8/2015

Kế hoạch 17/8/2015 ÷ 23/8/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

9,287 triệu kwh

10,215 triệu m3

14,9 triệu kWh

16,39 triệu m3

Bình quân: 27,1 m3/s

Ka Nak

0,641 triệu kwh

Tổng cộng

9,928 triệu kwh

­10,215 triệu m3

14,9 triệu kWh

16,39 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện