Thông tin phát điện NMTĐ An Khê, tuần 33 năm 2015

Thứ hai, 10/8/2015 | 13:27 GMT+7

Nhà máy

Thực hiện 3/8/2015 ÷ 9/8/2015

Kế hoạch 10/8/2015 ÷ 16/8/2015

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

Điện sản xuất

Cung cấp nước S.Côn

An Khê

3,867 triệu kwh

4,253 triệu m3

2,66 triệu kWh

2,926 triệu m3

Bình quân: 4,838 m3/s

Ka Nak

0,174 triệu kwh

Tổng cộng

4,041 triệu kwh

­4,253 triệu m3

2,66 triệu kWh

2,926 triệu m3


Tải file tại đây
Tổ Thị trường điện