HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Thứ hai, 6/4/2015 | 15:14 GMT+7

Ngày 02/4/2015, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (TĐAK) đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ và tình hình thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị trong năm 2014; đánh giá công tác giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2014; tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2014 và phương hướng hoạt động thanh tra nhân dân năm 2015; thảo luận và thống nhất các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động,  Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế phân phối và thu nhập; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2016, bầu thành viên đại diện cho tập thể tham gia đối thoại định kỳ.

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Lũy - Giám đốc Công ty đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của tập thể cán bộ, CNVC, người lao động và những kết quả quan trọng mà TĐAK đã đạt được trong thời gian vừa qua với tất cả sự trân trọng. Đồng thời, tại Hội nghị ông cũng nhấn mạnh về các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2015 cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác quyết toán: Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị khó khăn, phức tạp, tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của lãnh đạo, CBCNV quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt và thực hiện hoàn thành toàn bộ quyết toán công trình trong Quý II năm 2015.

Thứ hai, về công tác sản xuất: Với những dự báo không thuận lợi về điều kiện thời tiết, khí hậu của khu vực, chắc chắn Công ty phải đối mặt với thực trạng khó khăn chung trong việc khai thác, sản xuất điện trong năm. Nhưng với bản lĩnh và trí tuệ tập thể các đơn vị chức năng tham mưu hợp lý để đạt được sản lượng được giao của năm.

Thứ ba, về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế: Ban lãnh đạo và các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng hợp lý vừa đảm bảo quy định của cấp trên, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thứ tư, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, cải tiến cách thức làm việc, trong đó đặc biệt chú trọng sự phối hợp giữa các phòng ban, phân xưởng, sự phối hợp cần phải nhịp nhàng, đoàn kết, thân thiện, hợp tác trên tinh thần vì công việc chung của Công ty.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể CBCNV, người lao động TĐAK trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2015; ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thống nhất các nội dung của Nội quy lao động, Quy chế phân phối và thu nhập, Quy chế thực hiện dân chủ; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2016; bầu thành viên đại diện cho tập thể tham gia đối thoại định kỳ./.

Dương Thị Thu Hoài

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị. 


Đ/c Nguyễn Văn Tặng - PGĐ Công ty đọc báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và các nội quy, quy chế của đơn vị trong năm 2014


Đ/c Nguyễn Ngọc Anh đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị

 

Admin