NGÀY 25/10/2014 CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KA NAK PHÁT LÊN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 2 TỶ KWH

Thứ ba, 4/11/2014 | 10:27 GMT+7

1. Những thành tựu đã đạt được

   Những năm đầu vận hành là giai đoạn phức tạp bởi tính không đồng bộ của hệ thống  thiết bị, công nghệ nên vừa vận hành vừa phải thực hiện xử lý khiếm khuyết thiết bị. CBCNV Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã làm tốt  tất cả các nhiệm vụ từ giám sát lắp đặt thiết bị đến tiếp nhận vận hành, xử lý các hư hỏng, khiếm khuyết thiết bị để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục và đã đạt được một số nhiệm vụ quan trọng:

- Hòa lưới cả 4 tổ máy: TM1 An Khê: tháng 6/2011, TM2 An Khê: tháng 8/2011, TM1 Ka Nak: tháng 3/2012, TM2 Ka Nak: tháng 8/2012.

- Thực hiện công tác bảo trì thiết bị cơ khí thủy công đối với tràn, cửa lấy nước, nhà van thuộc Nhà máy An Khê và Nhà máy Ka Nak.

- Thực hiện công tác tiểu tu, trung tu  cho hai Nhà máy An Khê và Ka Nak.

- Công tác phòng chống lụt bão đã được kiểm tra, củng cố sẵn sàng ứng phó xử lý tình huống và các kịch bản có thể xảy ra.

- Công tác hoàn thiện về mặt xây dựng, thiết bị cơ điện đã và đang triển khai đồng bộ, khẩn trương.

- Những công việc còn lại của công tác đền bù – tái định cư -  tái định canh đã và đang tiếp tục triển khai gấp rút.

- Bên cạnh đó phải kể đến sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Phân xưởng vận hành An Khê, Phân xưởng vận hành Ka Nak, Phân xưởng sửa chữa, …

Nhờ vậy, về mặt sản xuất điện đã đạt  những kết quả lớn (cho dù thời tiết năm 2014 không thuận lợi: bình quân nước về hồ từ đầu năm đến nay chỉ đạt 3,3 m3/s đối với An Khê và 8,7 m3/s đối với Ka Nak):

- Năm 2011: Sản lượng phát lên lưới quốc gia Nhà máy An Khê là 521,474 trKwh.

- Năm 2012: Sản lượng phát lên lưới quốc gia Nhà máy An Khê – Ka Nak là 503,638 trKwh.

- Năm 2013: Sản lượng phát lên lưới quốc gia Nhà máy An Khê – Ka Nak là 537,119 trKwh.

- Năm 2014:  Tính từ ngày các tổ máy hòa lưới và phát điện đến hết ngày 25/10/2014, sản lượng Nhà máy An Khê – Ka Nak đã phát lên lưới Quốc gia là 2 tỷ Kwh. Đây quả là niềm tự hào cho tất cả CBCNV Công ty về những đóng góp công sức của mình vào thành quả đó.

2. Hướng đến mốc sản lượng 640 trKwh - kế hoạch được giao năm 2014

Tính đến 31/10/2014, sản lượng Nhà máy An Khê – Ka Nak phát lên lưới Quốc gia là 462 trKwh. Như vậy, sản lượng còn lại cần đạt được là 178 trKwh. Chúng ta kỳ vọng sẽ đạt kế hoạch được giao với mốc 640 trKwh để lập thành tích thiết thực chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014).

3. Những giải pháp cần tập trung thực hiện

- Trước hết đó là nỗ lực của CBCNV 3 phân xưởng: Phân xưởng vận hành An Khê, Phân xưởng vận hành Ka Nak, Phân xưởng sửa chữa: Tiếp cận sâu và vận hành thiết bị an toàn; nhanh chóng xử lý những trục trặc trở ngại suốt quá trình vận hành; tranh thủ sửa chữa xử lý những lúc tổ máy chưa huy động (vào giờ thấp điểm đêm).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện tình trạng bất thường/hư hỏng đối với các hệ thống thiết bị, thực hiện sửa chữa bảo dưỡng triệt để tránh hư hỏng lặp lại.

- Thường xuyên cập nhật danh mục thiết bị bất thường/ hư hỏng, cập nhật đầy đủ danh mục VTTB cần mua sắm để thay thế/dự phòng; kịp thời mua sắm để đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng/sửa chữa/xử lý sự cố.

- Khai thác tối đa lượng nước hồ Ka Nak trong tháng 11/2014 để  phát điện và tích nước đến cao trình mực nước dâng bình thường nhằm phục  vụ cho mùa phát điện 2015.

- Công bố công suất, chào giá với giá trị nước hợp lý để được huy động tối đa cả 4 tổ máy từ nay đến hết tháng 12/2014.

- Cập nhật diễn biến thời tiết vào mùa lũ nhằm đối phó, xử lý xả lũ về hạ du và đảm bảo an toàn đập theo quy trình đã được ban hành./.

 


Phạm Hồng Minh - Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê

 

Phạm Hồng Minh - Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê