TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN

Thứ tư, 13/8/2014 | 15:55 GMT+7

Để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Bộ Công thương đã ban hành văn bản số: 6987/BCT-PC ngày 24/7/2014; Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 3043/EVN-PC ngày 06/8/2014; Tổng công ty Phát điện 2 ban hành văn bản số 2499/GENCO2-TTBVPC ngày 08/8/2014 về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Mục tiêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển nhằm nêu cao tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm phục vụ tốt kế hoạch tuyên truyền, Phòng TTBV& PC cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về biển trên Webisite của Công ty. Nội dung các văn bản bao gồm: Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; Luật Hàng hải Việt Nam; Luật Thủy sản; Luật Dầu khí.


- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (cong uoc luat bien nam 1982.doc)
- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) (tuyen bo ung xu ve bien dong.pdf)
- Luật biển Việt Nam (luat bien viet nam.pdf)
- Luật Biên giới Quốc gia (luat bien gioi quoc gia.doc)
- Luật an ninh Quốc gia (luat an ninh quoc gia.doc)
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam (bo luat hang hai viet nam.doc)
- Luật Thủy sản (LUẬT THỦY SẢN.pdf)
- Luật dầu khí (luat dau khi 1993.doc)
Phòng TTBV&PC