Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm, 7/5/2015 | 08:45 GMT+7

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù kinh tế đất nước và ngành Điện nói chung còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Đảng bộ, lãnh đạo Công ty đã đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý dự án, quản lý vận hành, sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, xây dựng quy chế, quy định quản lý; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và công tác quản lý tài chính, chính sách đối với người lao động không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, vi phạm dân chủ, kỷ luật, nhờ đó đã xây dựng được không khí làm việc đoàn kết và nghiêm túc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội I - nhiệm kỳ 2010- 2015 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí đồng chí Trần Đình Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ;  Bên cạnh đó, đồng chí đề cập, nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: Tăng cường công tác xây dựng, phát triển Đảng, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CBCNV, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, …

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp Hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định gồm 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Võ Lũy – Giám đốc Công ty tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy. Có 100% đại biểu biểu quyết tán thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dương Thị Thu Hoài

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Một số hình ảnh Đại hội
Khai mạc Đại hội
Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
Đ/c Dương Thị Thu Hoài - PBT Đoàn thanh niên cơ sở phát biểu chúc mừng Đại hội
Đ/c Nguyễn Văn Tặng - PBT Đảng ủy đọc báo cáo chính trị
Đ/c Lê Hải Lý - Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tham luận
Đ/c Trần Đình Thiện - PBT Đảng ủy khối DN tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Trần Đình Thiện - PBT Đảng ủy khối DN tỉnh Bình Định tặng hoa cho BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Đ/c Võ Lũy (người đứng phát biểu) tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

 

Dương Thị Thu Hoài