Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2021

Thứ sáu, 21/5/2021 | 13:57 GMT+7
Hàng năm, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn quan tâm hàng đầu và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm môi trường lao động an toàn, tạo động lực để Công ty phát triển ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.

Hàng năm, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn quan tâm hàng đầu và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm môi trường lao động an toàn, tạo động lực để Công ty phát triển ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.

Hưởng ứng tháng an toàn, vệ sinh lao động – Tháng công nhân năm 2021 (từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021) với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Văn phòng Công ty, Nhà máy Thủy điện An Khê, Nhà máy Thủy điện Ka Nak; Tổ chức huấn luyện An toàn điện cho các CBCNV sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao kiến thức về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định; Phối hợp với đơn vị y tế địa phương hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, hướng dẫn cứu chữa người bị điện giật (hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp – DRCAB) trang bị cho CBCNV kỹ năng thực hành đúng cách, chủ động xử lý các tình huống cụ thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân CBCNV... Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid - 19, các phân xưởng, phòng ban trong Công ty đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống trên cơ sở thực hiện đảm bảo giãn cách cũng như chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và được 100% CBCNV Công ty nghiêm túc thực hiện.

Việc tích cực hưởng ứng tháng an toàn, vệ sinh lao động – Tháng công nhân năm 2021 của Công ty nhằm tạo đợt cao điểm tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và CBCNV trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng đến tất cả các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất, đặc biệt ở các vị trí có nhiều nguy cơ về TNLĐ và bệnh nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về an toàn, bảo vệ sức khỏe trong lao động sản xuất của CBCNV trong toàn Công ty để đạt mục tiêu công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đã đề ra.

Nhờ triển khai, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung và Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động – Tháng công nhân hàng năm nói riêng nên những năm qua, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, các đơn vị chức năng và CBCNV có các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa, kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, các nguy cơ rủi ro, có hại tại nơi làm việc. Không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, vững mạnh.

CBCNV tham gia huấn luyện An toàn điện năm 2021

Cán bộ y tế địa phương hướng dẫn hô hấp nhân tạo nạn nhân bị điện giật

Ngô Thái Hiệp