EVNGENCO 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thứ năm, 13/5/2021 | 07:40 GMT+7

Ngày 11/5/2021, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) sang công ty cổ phần (CTCP).

Đồng chí Huỳnh Minh Truyền tặng hoa cho HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Đồng chí Huỳnh Minh Truyền tặng hoa cho HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Minh Truyền – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, cùng Ban Lãnh đạo EVNGENCO 2, các Đơn vị thành viên, các cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền trên tổng số 14 nhà đầu tư đã mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 2, đại diện cho 1.186.312.967 cổ phần, bằng 99,9726% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2. Các cổ đông tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch SXKD năm 2021; Dự thảo Quy chế quản trị của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát,…
Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO 2 cũng đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 2 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ I (2021 - 2025) tại EVNGENCO 2. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban chỉ đạo. Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần và bầu Trưởng ban kiểm soát.
Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần HĐQT, BKS của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty CP được giới thiệu. Cụ thể các chức danh được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu chọn như sau:

STT        Họ và tên         Chức vụ
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Trần Phú Thái Thành viên HĐQT EVNGENCO 2 – CTCP
2 Trương Hoàng Vũ Thành viên HĐQT EVNGENCO 2 – CTCP
3 Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT EVNGENCO 2 – CTCP
B BAN KIỂM SOÁT
1 Nguyễn Văn Tùng Thành viên BKS EVNGENCO 2 – CTCP
2 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên BKS EVNGENCO 2 – CTCP
3 Nguyễn Hoàng Đông Thành viên BKS EVNGENCO 2 – CTCP

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định
Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định giao ông Trần Phú Thái Thành viên HĐQT EVNGENCO 2 – CTCP thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2 – CTCP. Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát EVNGENCO 2 – CTCP.
Ngay sau Đại hội, EVNGENCO2 sẽ tiến hành ĐKKD và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước và dự kiến chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/07/2021.
Trước đó, ngày 08/02/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), EVNGENCO 2 đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng là 580.120.840 cổ phần, mức giá khởi điểm chào bán là 24.520 đồng/cổ phần. Kết quả phiên đấu giá có 14 nhà đầu tư đấu giá trúng, tổng khối lượng mua là 262.500 cổ phần. Mức đấu giá trúng bình quân là 24.578 đồng/cổ phần. Ngày 07/5/2021, 262.500 cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM với mã chứng khoán là GE2.
Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.461 MW, chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN. EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 51%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt. Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59 MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Minh Lương