Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021

Thứ sáu, 21/5/2021 | 13:53 GMT+7
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2021 diễn ra từ ngày 15 – 22/5/2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”. Việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm nay được Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak triển khai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 với các nội dung đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong Công ty và phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19 như: Treo băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT (15-22/5), Ngày Truyền thống PCTT (22/5) tại Văn phòng Công ty, Nhà máy thủy điện Ka Nak, Nhà máy thủy điện An Khê; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Webiste Công ty, các trang báo điện tử, các tạp chí, báo ngành, địa phương; Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin & thể thao thị xã An Khê và huyện KBang tuyên truyền cổ động bằng xe ô tô lưu động; Tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp tại Công ty...

Với các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tin tưởng hoàn thành mục tiêu nâng cao nhận thức, cổ vũ tinh thần cho CBCNV của Công ty trong công tác phòng chống thiên tai; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động, trách nhiệm của CBCNV và người dân trong phòng, chống thiên tai.

Trần Thanh Nghĩa