Thủy điện An Khê – Ka Nak thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo tốt việc làm, đời sống cho người lao động

Thứ năm, 22/6/2023 | 15:09 GMT+7
Ngày 21/6, Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2023. “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo tốt việc làm, đời sống cho NLĐ” - đó là tinh thần xuyên suốt Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2023 của AKKN.

Tham dự hội nghị có 95 đại biểu là công đoàn viên của AKKN. Giám đốc Công ty Đặng Văn Tuần và Chủ tịch Công đoàn Công ty Đặng Quốc Anh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD của 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện cả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ, quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ hội nghị NLĐ cấp phòng, phân xưởng; Báo cáo mức trích lập và tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, kinh phí công đoàn; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, cả năm 2024.

Ông Đỗ Đức Hoài – Phó Giám đốc Công ty trình bày  báo cáo kết quả hoạt động SXKD của 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện cả năm 2023

và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty

 

Các báo cáo tại hội nghị nêu rõ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo và NLĐ AKKN đã đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 20/6, AKKN đã sản xuất được 296,139 triệu kWh điện, dự kiến đến ngày 30/6/2023, sản lượng điện sản xuất là 335,89 triệu kWh, đạt 47,85%, thấp hơn so với cùng kỳ 2022 là 18,20% (335,89/410,62 triệu kWh). Dự báo tình hình thủy văn tại khu vực miền Trung - Tây nguyên còn diễn biến khó lường, do đó, AKKN sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong vận hành, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các tổ máy, tận dụng nguồn nước hợp lý để phát điện đạt sản lượng được EVNGENCO2 giao là 702 triệu kWh.

Hội nghị thảo luận sôi nổi, NLĐ đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đặc biệt là việc thực hiện tốt chủ đề của năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Hội nghị thảo luận sôi nổi, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với các báo cáo đã trình bày, đánh giá cao nỗ lực thời gian qua của tập thể lãnh đạo và NLĐ AKKN, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chương trình, kế hoạch được giao. Nhiều tham luận và ý kiến thiết thực được đưa ra tại Hội nghị để đóng góp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023, đề xuất một số nội dung liên quan đến quyền lợi của NLĐ như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe NLĐ…

Chủ tịch Công đoàn Đặng Quốc Anh phát động phong trào thi đua tại Hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến của NLĐ, ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc Công ty đã ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, giải pháp hay, đồng thời phúc đáp các kiến nghị của NLĐ một cách thỏa đáng và được sự đồng thuận của toàn thể Hội nghị.

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành điện hiện nay, Giám đốc Công ty cũng kêu gọi toàn thể NLĐ AKKN đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, quyết liệt đưa nội dung chủ đề của năm 2023 là“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” thực sự đi vào thực tiễn công việc và đời sống; triệt để ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động SXKD; nỗ lực hơn nữa trong mọi công tác và học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị NLĐ AKKN năm 2023 đề ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự đã bầu cử Ban thanh tra nhân dân  Ban Thanh tra Nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 3 thành viên theo đúng quy định.

Ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc Công ty trả lời các kiến nghị của NLĐ một cách thỏa đáng và được sự đồng thuận của toàn thể Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị NLĐ năm 2023 của AKKN đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị, đồng thời thể hiện quyết tâm cao độ cùng EVN/EVNGENCO2 nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, xây dựng AKKN/EVNGENCO2/EVN phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần NLĐ ngày càng được nâng cao.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

 

Người lao động thể hiện tính thống nhất cao tại Hội nghị

 

 

 

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để người lao động phát huy quyền dân chủ trực tiếp

Dương Thị Thu Hoài