Thủy điện An Khê – Ka Nak tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 22kV cấp cho tự dùng các nhà máy

Thứ hai, 20/7/2020 | 10:15 GMT+7

Đường dây trung áp 22kV cấp điện tự dùng cho đập tràn, CNN, nhà van Nhà máy Thủy điện An Khê và đường dây 22kV cấp điện tự dùng cho đập tràn, CNN Nhà máy Thủy điện Ka Nak chủ yếu đi qua đồi núi cao, nhiều cây cối, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho lưới điện, nhất là vào mùa mưa bão. Do đó, từ trước và trong mùa mưa bão, Lãnh đạo Công ty chỉ đạo Phòng Kỹ thuật – An toàn và Phân xưởng Sửa chữa sớm có những biện pháp tăng cường công tác kiểm tra đảm an toàn hành lang lưới điện, thay thế các thiết bị không đảm bảo điều kiện vận hành nhằm nâng cao độ tin cậy cho các phụ tải khu vực đập tràn, nhà van, cửa nhận nước hai Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty và được triển khai thực hiện nghiêm túc hàng tuần theo quy định.

Công nhân đang thực hiện thay thế thiết bị

Mặt khác, do địa bàn quản lý tương đối rộng, đa số các đường dây đi qua khu vực rừng sản xuất, tốc độ phát triển một số cây lâm nghiệp rất nhanh. Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp dẫn tới tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp rất phức tạp.

Trước thực trạng đó, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng xe lưu động gắn băng rôn, biểu ngữ diễu hành qua các xã, thôn có đường dây đi qua; phát tờ rơi kêu gọi người dân chung tay bảo vệ lưới điện… kêu gọi, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn lưới điện. Trong quá trình kiểm tra đường dây, lực lượng công nhân Phân xưởng Sửa chữa của Công ty còn đến từng hộ dân trồng cây dọc theo hành lang đường dây dẫn điện để vận động ký cam kết bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và chặt hạ những cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn.

Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn hành lang lưới điện

Việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 22kV cấp cho tự dùng các nhà máy là vô cùng quan trọng, do đó Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tăng cường rất nhiều các biện pháp có hiệu quả để đảm bảo an toàn lưới điện cao áp, tránh xảy ra các sự cố, bảo đảm tính mạng con người và tài sản. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn còn đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương trong quán triệt, tuyên truyền người dân thực hiện có hiệu quả Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện, không vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Đặc biệt, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không trồng cây vi phạm hành lang và không tự chặt cây có nguy cơ đổ vào đường dây, trong các trường hợp cần thiết người dân cần phải thông báo với  Cơ quan quản lý vận hành đường dây để được hỗ trợ các biện pháp an toàn.

Bài và ảnh: Đặng Quốc Anh - Phân xưởng Sửa chữa