Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị người lao động năm 2020

Thứ hai, 13/7/2020 | 18:08 GMT+7
Ngày 09/7/2020, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Người lao động năm 2020 với sự tham gia của 90 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBCNV trong việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 2019, tạo điều kiện để CBCNV được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, tình hình thực hiện chế độ chính sách của người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty, báo cáo của BCH Công đoàn năm 2019 và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua các báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019 và kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CBCNV như về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ, chính sách cho CBCNV..., đời sống vật chất lẫn tinh thần của CBCNV ngày càng được nâng cao.

Ông Đỗ Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, tình hình thực hiện chế độ chính sách của người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty

Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty  đang làm rõ các kiến nghị của CBCNV

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, các CBCNV đã trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng và tiếng nói của mình, hiểu, nắm rõ và góp ý đối với các quy định hiện hành liên quan đến các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của CBCNV, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Tại Hội nghị, các đề xuất, kiến nghị của CBCNV đã được ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trực tiếp giải đáp một cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng, thỏa đáng, nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị sôi nổi thảo luận

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Duy Lăng –Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã có những phát biểu chỉ đạo sâu sắc tâm huyết, thiết thực tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Lăng –Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Hội nghị đã nhất trí bầu 6 đại biểu tiêu biểu cho CBCNV Công ty tham dự Hội nghị người lao động cấp Tổng công ty và giới thiệu 01 đại biểu đề cử vào danh sách bầu chọn Ban thanh tra nhân dân của Tổng công ty Phát điện 2.

Hội nghị bỏ phiếu bầu cử đại biểu dự Hội nghị người lao động năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 2

Hội nghị Người lao động năm 2020 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ cao. Đây thực sự là diễn đàn quan trọng giúp CBCNV và người sử dụng lao động của Công ty duy trì và tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó người lao động với Công ty, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo, tiếp tục xây dựng Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak ngày càng phát triển bền vững.

Dương Thị Thu Hoài