CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KA NAK TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Thứ năm, 16/1/2020 | 08:25 GMT+7
Ngày 14/01/2020, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị vui mừng đón tiếp ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 và lãnh đạo các ban trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2.

Tại Hội nghị ông Đỗ Đức Hoài –Phó Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Báo cáo đã phản ánh bức tranh toàn cảnh của Công ty trong năm 2019 vừa qua, trong đó nêu rõ, năm 2019 là một năm Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho mực nước hồ Ka Nak và hồ An Khê bị thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua các khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty Phát điện 2 giao; thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các nhà máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy Thủy điện An Khê và Thủy điện Ka Nak. Đặc biệt, dù lượng nước sản xuất bị thiếu hụt nhưng Công ty vẫn luôn ưu tiên đảm bảo cung cấp nước về hạ du theo đúng quy định và các chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và xả nước đúng với mức quy định của Quy trình vận hành liên hồ tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả nổi bật của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã nỗ lực, cố gắng thực hiện các kế hoạch được giao, đóng góp vào thành tích chung của EVNGENCO 2.

Ông Nguyễn Duy Lăng nhấn mạnh, trong năm 2020 Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động của EVNGENCO2 và Công ty, do đó Công ty cần tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, có những sáng kiến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Bên cạnh các hoạt động về sản xuất kinh doanh, Công ty cũng cần phải tập trung quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của CBCNV, người lao động trong Công ty.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, toàn thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động trong Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak quyết tâm   sẽ nỗ lực đoàn kết, phấn đấu để đạt được những thành tựu mới, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2020 góp phần phát triển Công ty vững mạnh, ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của EVNGENCO2.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 và ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak Chủ trì Hội nghị

Ông Đỗ Đức Hoài – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak phát biểu tại Hội nghị

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng trong năm 2019

Quang cảnh Hội nghị

Dương Thị Thu Hoài - Phòng HCLĐ