THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KA NAK KHẮC GHI LỜI BÁC HỒ DẠY TẠI HỘI NGHỊ THI ĐUA ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thứ năm, 28/5/2020 | 09:05 GMT+7
Ngày 27/5/2020, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak long trọng tổ chức Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Hội nghị có sự góp mặt của hơn 60 đại biểu là các điển hình tiên tiến đại diện của các phòng, phân xưởng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Hội nghị là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt những năm qua của Công ty. Với trọng tâm là tổng kết, đánh giá kết quả tình hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2016-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo điển hình của một số tập thể, cá nhân chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hiệu quả trong quá trình công tác tại Công ty. Qua đó, rút ra được những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong Công ty tích cực lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Công ty nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp quan trọng cho Công ty trong suốt những năm qua. Ông Tuần nhấn mạnh, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, sáng tạo của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để mọi tập thể, mọi CBCNV thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua. Các phòng, phân xưởng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh, vận động toàn thể CBCNV hưởng ứng, tích cực tham gia tạo thành cao trào hành động có tính bước ngoặt, đột phá, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả thiết thực..

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và lựa chọn, giới thiệu 3 tập thể và 10 cá nhân điển hình, đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua để đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2 xem xét biểu dương, khen thưởng.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những thành tích, kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCNV trong Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục khơi dậy, tạo động lực, khuyến khích toàn thể người lao động trong Công ty hăng hái thi đua, hăng say lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng ổn định, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Phân xưởng Vận hành Ka Nak báo cáo điển hình tại Hội nghị

Kĩ sư Đặng Thế Vương của đơn vị Phân xưởng Sửa chữa, người có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đang báo cáo điển hình tại Hội nghị

Kĩ sư an toàn Ngô Thái Hiệp phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ông Huỳnh Anh Ly - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn phát biểu tham luận

Các gương mặt CBCNV nữ điển hình của Công ty tại Hội nghị

Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Công ty (giữa) và các tập thể điển hình được tuyên dương tại Hội nghị

 Các cá nhân điển hình được tuyên dương tại Hội nghị

Toàn cảnh của Hội nghị

Dương Thị Thu Hoài